Actueel

Door Tribal Art Community

Van de voorzitter

Wind in de zeilen

Toen het Sidney Opera House in 1973 werd geopend was de Deense architect Jørn Utzon er niet bij. Hoewel het iconische gebouw nog tijdens zijn leven aan de Werelderfgoedlijst van de UNESCO werd toegevoegd, was Utzon al tijdens de bouw van zijn opera bij het stadsbestuur in ongenade gevallen. Daar was enige reden toe, want toen de eerste klaroenstoten in het operahuis te horen waren was de opleverdatum met tien jaar overschreden en was het kostenplaatje veertien keer hoger dan geraamd!

Precies vijftig jaar later kan ook de Tribal Art Community de klaroen laten schallen. Het heuglijke feit doet zich namelijk voor dat de vereniging die zich voorheen VVE noemde naast een nieuwe naam ook een nieuwe website heeft! Net als bij het operagebouw zijn opzet en vormgeving tijdloos modern en zijn ook de gebruiksmogelijkheden veel groter dan voorheen.

Zo is de nieuwsbrief nieuwe stijl, waarvan dit de eerste editie is, voortaan gekoppeld aan de website. In de nieuwsbrief staan korte mededelingen met een link naar de website, waar verder op de materie wordt ingegaan. Zo kunnen we het nieuws overzichtelijk aanbieden en is informatie die relevant blijft in de toekomst makkelijker terug te vinden.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het ontwikkelen van de site ook meer zweetdruppels, tijd en geld heeft gekost dan was verwacht. Anders dan in Sidney kon dit laatste punt goed worden opgelost, want door de moderne uitstraling van de site kon de TAC meer sponsoren tot een bijdrage verleiden dan ooit te voren! Daarnaast werden extra kosten opgevangen door werkzaamheden grotendeels zelf te doen. Twee bestuursleden en twee externen zijn maandenlang intensief bezig geweest om de lege, en grotendeels nog in aanbouw zijnde site van content te voorzien. Hiervoor moest kennis vergaard en praktische vaardigheid verkregen worden, maar vooral ook heel veel tijd worden geïnvesteerd.

Voor een nieuwbakken voorzitter, die part noch deel had aan het vele werk dat andere bestuursleden hebben verricht, is het verheugend en bemoedigend om te zien dat er zoveel geestdrift in de TAC zit. Uiteraard doen we al dit werk voor de vereniging, dat wil zeggen voor de leden en dus ook een beetje voor onszelf, maar we doen het vooral voor jou. Website en nieuwsbrief zijn niet alleen voor de leden bedoeld, het zijn vooral ook instrumenten ván de leden.

De redactie juicht het toe als leden bijdragen willen leveren. Zoals het operahuis in Sidney een schip met bolle zeilen verbeeldt, zo is nu ook de TAC opgetuigd om volop wind in de zeilen krijgen. Die wind blazen we er met z’n allen in. Kom je iets tegen dat interessant kan zijn voor de TAC, laat het ons dan weten! Stuur suggesties en bijdragen voor website of nieuwsbrief aan info@tribalartcommunity.com

Ik wens iedereen veel leesplezier toe!

Siebe Rossel

Vergelijkbare artikelen

Actueel, uitgelicht

Een ’tussen kunst & kitsch’ moment: Vijf Wajangpoppen

Pieter van den Hombergh beschrijft een verrassende vondst: vijf Wajang-poppen.

6 June 2024

Actueel

Een bijzondere Korwar, een bijzonder verhaal.

Auteur: Jos Weerts Tijdens het Parcours des Mondes, september 2023, werd mijn aandacht getrokken door...

17 May 2024

Actueel, uitgelicht

Geest en materie in het wereldbeeld van de Kulai.

Ron Bronckers schrijft over magische bronzen voorwerpen van een oude cultuur langs de rivier de...

15 May 2024