geschiedenis

Een beknopt overzicht van meer dan 40 jaar Vereniging Vrienden Etnografica

Oprichting

In de late jaren zeventig van de vorige eeuw blijken verzamelaars van etnografica behoefte te hebben aan een eigen platform om gelijkgestemden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Op voorspraak van Ger Luttik, galeriehouder in Soest, neemt de latere voorzitter Jacques Vogelzang contact op met verzamelaar Richard Gunkel en universitair hoofddocent en voormalig conservator van het Afrikamuseum Hans Witte. Een circulaire met het voorstel tot oprichting voor een vereniging wordt eind 1982 rondgestuurd, krijgt genoeg respons en leidt tot de oprichtingsvergadering van 5 maart 1983 in het Afrika Museum te Berg en Dal. Direct vanaf het begin vormt nieuwsbrief een belangrijk communicatiemiddel voor de leden, tot eind 2007 een reeks van 100 nummers is volbracht. Vanaf dat moment is de website de bron voor nieuws.

Tentoonstellingen

De VVE was betrokken bij een aantal tentoonstellingen:

  • 1985 Expositie bij Galerie Groen in Vlaardingen. Graficus Joop Groen heeft hiervoor het VVE logo ontworpen, dat nog altijd gebruikt wordt.
  • 1990-91 Een prestigieuze expositie in het Rijksmuseum Kröller – Muller. Daarbij verschijnt een omvangrijke catalogus.
  • 1993 Expositie bij Galerie De Ruimte in Eersel.
  • 1994 Het Afrikamuseum toont tweelingbeelden van VVE leden. Jacques Vogelzang tekent hierbij voor de catalogus. In 1995 is de expositie ook bij bibliotheken in Loosdrecht en Doorn te zien.
  • 1995 In de Kunsthal te Rotterdam wordt een expositie over brons getoond.
  • 1996 Een tentoonstelling over weefkatrollen in Volkenkundig Museum Gerardus van der Leeuw in Groningen. Deze expositie wordt begeleid door een catalogus van Jacques Vogelzang.
  • 1997 Een expositie over dierenfiguren bij Ursula Voorhuis in St. Agatha nabij Cuyk.
  • 1997 De VVE raakt betrokken bij een expositie in het Tropenmuseum te Amsterdam, die ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde wordt georganiseerd. Er verschijnt een catalogus onder redactie van Jacques Vogelzang.
  • 2008 De jubileumexpositie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de VVE in het Afrikamuseum te Berg en Dal.

Ruilbeurs

Vanaf 1984 is er verschillende keren een ruilbeurs voor leden georganiseerd.

Algemene ledenvergadering

De VVE houdt jaarlijkse een algemene ledenvergadering meestal op een speciale locatie. Aan de vergadering wordt een museumbezoek, lezing of workshop gekoppeld.

Museumbezoeken

Naast de jaarlijkse ledenvergadering worden ook gezamenlijke excursies naar musea georganiseerd.

Huisbezoeken

Bezoeken aan leden of buitenlandse privéverzamelaars met een bijzondere collectie staan nog altijd op het programma. Jaarlijks worden zo’n 2 à 3 huisbezoeken georganiseerd.